HOME ABOUT EKP PRODUCT GROUP SOCIAL RESPONSIBILITY FAQ CONTACT US JOB OPPORTUNITY ACTIVITY
JOB OPPORTUNITY

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน สระแก้ว)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
- มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปึขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและไม่สูบบุหรี่
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
สาขาวิชา: วิศวกรรมไฟฟ้า / อิเลคทรอนิคส์
เกรดเฉลี่ย (GPA.):
ประสบการณ์: 2 ปี
อายุ:
เพศ: ชาย หรือ หญิง
อาศัยอยู่:
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดงาน :
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงเครื่องจักรกล/ไฟฟ้าในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในการผลิตที่เกิดขึ้น
ให้คำแนะนำแก่ช่างเครื่องกล/ไฟฟ้า ในการซ่อมบำรุงเครื่องกล/ไฟฟ้าในโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สระแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : -
สวัสดิการ :
1.ปรับเงินเดือนประจำปี
2.โบนัส
3.ชุดฟอร์ม
4.เบี้ยขยัน
5.หอพัก
6.งานเลี้ยงปีใหม่
7.ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน
8.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
9.ฝึกอบรมภายใน-ภายนอก
10.ค่าครองชีพ
11.ตรวจสุขภาพประจำปี
12.เงิน Incentive
13.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
14. ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ
ฯลฯ
วันที่ประกาศ :24/8/2562
HOME ABOUT EKP PRODUCT GROUP SOCIAL RESPONSIBILITY FAQ CONTACT US JOB OPPORTUNITY ACTIVITY